вторник, 24 ноября 2015 г.

Lesson "У помешканні. Prepositions of place."

Lesson

Тема: У помешканні. Prepositions of place.  
Мета: Навчати описувати свій дім (квартиру) з опорою на текст-зразок, використовуючи прийменники місця й конструкцію there is/are.
Розвивати здібності учнів до антиципації тексту, сформувати цілісну систему особистісних знань учнів  із теми. Розширити уявлення учнів про помешкання. Виховувати зацікавленість до англійської мови; виховувати в учнів самостійність, справедливість, доброзичливість, гуманність, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.
Обладнання: схеми, таблиці, словники, роздатковий матеріал, ілюстративний матеріал.

PROCEDURE

I. Introduction
1. Greeting and Aim: Good morning, children! Nice to see you! Sit down, please.  I’m Alina Aleksandrovna. What’s your name? Dear friends, look around! Let’s begin our lesson! Today we’ll speak about     the things in your flat using prepositions of place.  

2. . Warming up. Look at the picture. Tell your classmates what rooms you can see in the picture.
E x a m p l e: Number 1 is a living-room.


a hall a living room a bedroom a kitchen
a bathroom a toilet


II. Main part

1.  Listen and repeat. ( слова на проекторе )

Fireplace, mirror, bookcase, wardrobe, armchair, curtain, picture


2. . а) Бесіда з учнями.
Т: Do you live in a house or in a flat? What is it like? How many rooms are there? What are they? Do you like your own room? What is it like?

б)      Подання лексичного матеріалу тексту.
Учитель пише на дошці слова: bed, curtains, table, vase, chair, table, computer, plants, calendar, mirror, lamp, bookcase, picture,
T: Look at the words on the blackboard and tell which of these things you have in your room.

3. Reading.  (Етап читання.)
а)      Переглядове читання. Учні про себе читають текст і виконують завдання.

My best Friend’s Flat
My best friend’s Bill lives in three – bedroom flat. There is a living-room, a kitchen, a bathroom and a toilet. And there are two bedrooms, of course. One bedroom is for mother and father, one is for Bill.  Bill’s room is light and clean. There is one window in his room. There are blue curtains on the window. There is a carpet on the floor in the middle of the room. His bed is on the left near the wall. There is a table and a chair next to it. There is a lamp on the table. There is bookcase near the wall. There is a picture on the wall above the computer. He does his lessons and sleeps in this room.

Т: Look through the text and write down things for each of the rooms.
Write noun furniture and pronouns ( дві колонки )

б) учні читають текст уголос ланцюжком. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

3.  Зарядка      
Wind the bobbin up,
Wind the bobbin up,
Руки – на уровне груди. Круговое движение рук вперёд-назад (как будто наматываем пряжу).
Pull, pull,
Руки сжать в кулаки и представить, что нужно натянуть нитку двумя руками.
Clap, clap, clap.
Три раза хлопнуть в ладоши.
Point to the ceiling,
Указать пальцем на потолок
Point to the floor,
Указать пальцем на пол.
Point to the window,
Указать пальцем на окно
Point to the door.
Указать пальцем на дверь.
Clap your hands together,
One, two, three,
Хлопнуть три раза в ладоши.
Put your hands down on your knee.
Положить руки на колени и сесть на своё место.


4. Grammar practice. Прийменники.

1. The book is     ________________________  (in, on) the sofa.
2. The sofa is       ________________________  (near, under) the wall.
3. The armchair is _______________________  (next to, in front of) the sofa.
4. The picture is    __________________________ (above, on) the sofa.
5. The chair is      ___________________________ (next to, above) the table.
6. The dog is        ____________________________ (near, on) the carpet.
7. The carpet is     ____________________________ (on, under) the floor.
8. The vase is       _____________________________ (under, on) the table.
9. The bookshelf is  _________________________ ( on, at) the wall.
10. The TV-set is  ___________________________ ( next to, at) the armchair.5. Vocabulary revision    Повторення лексичного матеріалу теми.
Учні самостійно виконують завдання на картках, потім по черзі читають cлова.
 

6. Grammar revision ( Яке речення вірне з прийменниками)

1. There is a wardrobe at the wall.             1. There is a wardrobe on the wall.
2. There is a bed in the wall.                      2. There is a bed at the wall.   
3. There is a carpet on the floor.                3. There is a carpet in the floor.
4. There is a mirror on the floor.                4. There is a mirror on the floor.


III. Summarizing

1. Homework 
Намалювати свою кімнату й скласти речення про предмети, що в ній знаходяться, вживаючи нові слова та прийменники місця

2. Summarizing.
Т: Today we’ve described the rooms and we’ve spoken about the things which are in them. Name three things which are in your flat. ? Stand up, please. The lesson is over. Thank you for your work on the lesson.. Good bye!